טיפים לניהול תקציבי יעיל וחכם

ניהול תקציבי חכם

ניהול תקציבי יכול לסייע בהתנהלות כלכלית נבונה, והיערכות תקציבית למשאבי העסק. ניהול תקציבי יכול לסייע בהחזקת מודעות, לגבי המתרחש מבחינה פיננסית בעסק, לרבות היכולת לבצע שינויים אסטרטגיים מושכלים בגזרה זו. מדובר אפוא ביכולת לתשאב את העסק מבחינה פיננסית, על מנת ליישם אי אילו פעולות תפעוליות ואסטרטגיות לתמיכה בשלל נתיביו וביצועיו.

חיזוי במסגרת ניהול תקציבי?

ניהול תקציבי יכול לערב חיזוי הכנסות לשנים הבאות. במילים אחרות, הערכה של כמות הכסף שלדעת בעלי העניין, העסק צפוי ויכול להכניס בשנה הבאה מאינטראקציות ועסקאות עם לקוחות. מדובר כאמור בתחזית. 

במקרה זה, מנהל המכירות, כמו גם היועץ השיווקי יכולים להיכנס למערכה ולבצע הערכה. ניתן אפוא, לבדוק גם כמה מהלקוחות, לדעתם, ימשיך לקבל שירות כזה או אחר מהעסק לתקופה הבאה. בהינתן שיעור צפי של חמישים אחוזים, אזי שבמסגרת ניהול תקציבי אפשר שהדבר יירשם כחצי מההכנסה הצפויה עבור אותו לקוח.

במהלך הליך תחזיתי שכזה, יילקחו בחשבון לקוחות אשר ייחשבו לדעת עורכי התחזית "כמתנדנדים", כלומר – לקוחות שאין לעורכי התחזית וודאות לגבי המשך מערכת היחסים העסקית עם אותו לקוחות. לרבות לקוחות אשר יש צפי שיעזבו. במהלך תכנון זה, במסגרת ניהול תקציבי וספציפית בתכנון סעיף הכנסות, יש מספר דברים שניתן לקחת בחשבון.

אני מזמין אתכם לעשות את הצעד הראשון בשיחת ייעוץ ללא התחייבות

לחשוב על התמונה הגדולה במסגרת ניהול תקציבי?

ניהול תקציבי יכול לסייע לנו לחשוב על התמונה הגדולה של מה שמתרחש בעסק מבחינת הכנסות עתידיות. ניתן לקחת בחשבון, עזיבה של לקוחות. אי אפשר לדעת את העתיד, אך ניתן לבצע סקירות כאלה ואחרות, במסגרת ניהול תקציבי על מנת לבדוק מה הסיכויים שלקוח מסוים יישאר או יעזוב. 

ניתן לדוגמה לעקוב אחר פידבקים שהעניק לאורך השנה ובייחוד לקראת שלב עריכת התחזית. ניתן לדבר איתו באופן אישי. ניתן להציע קידומי מכירות שונים על מנת לתת תמריצים וגמול על המשך הישארות כמקבל שירות של העסק וכן הלאה. אם כי, בשלב זה, כנראה מדובר על הערכה אובייקטיבית, אשר לא בהכרח מערבת פריטי פעולה לשימור לקוחות.

ניהול תקציב תוך התייחסות לכלל ההוצאות וההכנסות

לזכור עונתיות ופיקים

במהלך ניהול תקציבי תהיינה אפשרות לאמוד את צפי הצמיחה בעקבות פיתוחים עסקיים שונים. ואילו, עדיין לקחת בחשבון אלמנטים עונתיים כמו גם פיקים. פיקים, הן נקודות שיא. לדוגמה, ניהול עסק שמוכר מטריות יכול לצפות לתקופות שיא בעונות הגשמים. 

וזה גם נוגע באלמנט העונתיות. אם בעונת הגשמים בשנה הנוכחית הייתה כמות מסוימת של מכירות, ניתן להעריך בתחזית שכמות המכירות תגדל על בסיס פיתוחים עסקיים מסוימים. לדוגמה, קמפייני שיווק שיצאו לפועל, דגמי מטריות חדשים שיצאו לשוק וכן הלאה.

מאמרים נוספים

אנליזה במסגרת ניהול תקציבי?

במסגרת ניהול תקציבי, בשלב תכנון סעיף ההכנסות, נרצה גם לחקור את התנהגות הצרכנים בשנה הנוכחית, ולשאוף לנבא אותה עבור השנה הבאה. אמנם, מדובר בסקיל הדורש את הכרת השוק, והבנת המפה העסקית – ועם זאת, אפשר להביא את מלוא כישורי האנליזה שלנו למשחק ולעשות כמיטב יכולתנו לזהות הזדמנויות חדשות בשוק, ותנועות חדשות שאפשר ליזום ומה תהיה משמעותן בזירה העסקית. כמיטב יכולתנו להרהר בזה ברגע נתון. 

בניב דומה, ניתן להתבונן על האסטרטגיה העסקית הקיימת, לבדוק לאן אנחנו הולכים – אילו התאמות והזדמנויות אפשר לגלות, ומה עוד ניתן לעשות כדי לקדם את העסק לרמה הבאה.

מודל התמחור?

במסגרת ניהול תקציבי, כאמור, בשלב תכנון סעיף ההכנסות – נוכל לבחון שינויים בתמחור. לבדוק את התמחור הקיים, ולבדוק את התמחור העתיד לבוא – האם הוא עדיין תקף ורלוונטי או שמא ישנן התאמות תקציביות שניתן להחיל. 

בין אם העסק מאוד השתדרג וניתן להוריד מחירים על פי רצון ובין אם יש עניין דווקא להעלות מחירים, מכל מטרה או רצון באשר הוא. במילים אחרות, ניהול תקציבי יכול להזמין אותנו לבחון את מודל התמחור הנוכחי.

סעיפי הוצאות?

עד כאן דיברנו על סעיף ההכנסות במסגרת ניהול תקציבי. כעת נדסקס קמעא על סעיף ההוצאות. באופן כללי, נרצה שסעיף ההוצאות יהיה מדויק במידת האפשר. ועבור זה, ניתן להשתמש בדוח הוצאות והכנסות ובאופן כללי לוודא כי הוא מדויק, מעודכן ונרחב דיו על מנת שיהיה ניתן לעשות עליו זום אין ולהבין את כל הפרטים הקטנים הרלוונטיים. 

בין הפרטים שיכולים להיכלל בסעיף ההוצאות, ניתן לכלול:

1. תקרות.
a. ארנונה.
b. שכירות.
c. ביטוח.
d. חשמל.
e. משכורות.
f. וכן הלאה.
2. עלויות משתנות.
a. חומרי גלם.
b. תהליכי ייצור.
c. וכן הלאה.
3. הוצאות שונות ומשונות.
a. כמו, לדוגמה, חומרי ניקוי.

אלו הן רק דוגמאות קלות על מנת לשרטט תמונה תאורטית. על מנת לחשב את סעיף ההוצאות, יש להבין את העלויות המעורבות בתפעול העסק, בצמיחתו והתפתחותו. בין אם מדובר לעלויות הקשורות לשיווק, מכירה, תפעול, ייצור, מתן שירות וכן הלאה. ניהול תקציבי יכול להבין את מהותן של הוצאות, וכמה הן תורמות, באופן ישיר או עקיף להתפתחותו של העסק ולעוצמתו. 

לדוגמה, אם 20 אחוז מהתקציב מושקע בחומרי ניקוי – יכול להיות שזה לא יהיה רלוונטי כמו להשקיע חצי אחוז אם בכלל, בחומרי ניקוי – ואת שאר התקציב לפנות לשיווק, מתן שירות וכן הלאה.

ניהול תקציבי נכון מחייב גם תמחור נכון וחכם

תכנון סעיף הוצאות

במסגרת ניהול תקציבי, בהליך תכנון סעיף הוצאות – הרי שתהיינה התבוננות על יציאה וכניסה של כספים. ועבור זה, כדאי שיירשמו בדוח הכנסות והוצאות. בדוח זה, יירשמו המיסים, החזרי הלוואות אם ישנן, וכו'. שכן, גם החזרי הלוואות ומיסים, עלולים, תחת פרספקטיבות מסוימות – להיחשב כהוצאות העסק. 

יש שימליצו לכלול אותן במסגרת בניית תקציב, על מנת לדייק את התכנון על בסיס הוצאות בפועל כדי להבין את התמונה המלאה של תנועת הכספים. אם רוצים להציג תכנון פיננסי אשר חוזה רווח בעתיד, ישנה המלצה לכלול בתוך התכנון והניהול התקציבי, גם סעיפים של תשלומי הלוואות אם ישנן ומיסים.

באם הנתונים הוכנסו במלואם והתכנון הפיננסי דווקא מציג גירעון, ניתן לחזור אל סעיפי ההוצאות ולבדוק את מהותם. אולי יש משהו שניתן לשנות על מנת לייצר תכנית רווחית. בעל העסק, יהיה זה אשר יאשר אותה, ולאחר מכן ניתן לבדוק את יישומה.

תכנית עבודה פיננסית

תכנית עבודה פיננסית שכזאת, היא מעין ביטוי של ניהול תקציבי. מדובר בפריט תאורטי שנועד לסייע בקבלת החלטות וניווט לעתיד לבוא בזירה הפיננסית והתפעולית של העסק. הכוונה היא לנווט את העסק תוך כוונה ברורה לאן הולכים, איך ומאיזו סיבה – על פני, "לתת לעסק להתגלגל" בלי כוונה ומודעות. כאשר ישנה תכנית המאפשרת ניהול תקציבי, ניתן לעשות צ'קאפס, ופולואפס, ולבדוק את המצב בפועל מול הכוונות שהונחו והתכניות שתוכננו.

"ולתקן / לדייק" מסלול מחדש, כל פעם. ובכך, להחזיק את הכוונה המקורית ולהישאר על המסלול המקיים אותה. ניתן לדוגמה, במסגרת ניהול תקציבי, להשוות דוחות של רווח והפסד פר חודש ולבדוק אם ישנם פערים. באם ישנם, ניתן לבדוק לעומקם ולהסיק מסקנות. אם לדוגמה, היה פער בחיזוי הלקוח המתוכנן, אפשר להתייחס לזה. 

ובכך, לתקן מגמות או תנועות שנוצרו לתוך או לעבר מה שתכננו שיקרה. במילים אחרות, לדייק סטיות של התכנון אל מול הביצוע. בין אם יש ירידה בהכנסות, עליה בהוצאות – וכן הלאה. כל דבר "שמוציא מאיזון", לבדוק איך לחזור לאיזון כדרך מעקב אחרי מה שקורה בפועל, אל מול התכנון אל מול הכוונות שהונחו מלכתחילה בהליך התכנון.

שלומי גבאי
שלומי גבאי

יועץ עסקי המלווה חברות ועסקים מסקטורים מגוונים במטרה להפוך אותם לרווחיים ומובילים בתחומם.

מאמרים נוספים

אודות שלומי גבאי

שלומי גבאי, יועץ עסקי המלווה חברות ועסקים מסקטורים מגוונים במטרה להפוך אותם לרווחיים ומובילים בתחומם. בתהליך הליווי, מבצע שלומי אנליזה לעסק ברמת המאקרו והמיקרו.

למידע נוסף >>>

תוכן עניינים

דברו איתי