סוגי שותפות עסקית

סוגי שותפות עסקית

שותפות עסקית היא הסכם משפטי חוקי ורשמי, שנוצר בדרך כלל באמצעות הסכם מתועד בין שנים או יותר אנשים חברות או עסקים. במסמך משפטי זה נקבעים תנאי השותפות וחלקם של המעורבים בשותפות.

בשותפות העסקית תורמים שותפים את הונם לחברה או לעסק וחולקים הן ברווחים והן בהפסדים. שותפויות חייבות להירשם במדינה בה הן עושות עסקים. לשותפויות העסקיות תפקיד משמעותי בעולם העסקים. הן מספקות ליזמים הזדמנות למזג משאבים, לחלוק סיכונים וכך להעצים את סיכויי הצלחתם.

במאמר נדון בחלק מסוגי השותפויות הקיימות, יתרונותיהן וחסרונותיהן.

שלושה סוגים של שותפות עסקית

שותפות כללית

זו הצורה הבסיסית ביותר של שותפות. במקרה של שותפות כללית מדובר על הסכם רשמי בין שני אנשים או יותר המנהלים עסקים ביחד, חולקים אחריות שווה, התחייבויות, חובות, רווחים והפסדים. לכל צד בשותפות הכללית אחריות אישית לחובותיו או פעולותיו של העסק.

מאפייני השותפות הכללית:

 • השותפים מחלקים באופן שווה את הרווחים והבעלות על העסק. 
 • לכל אחד מהשותפים אפשרות לחייב את העסק להלוואות וחוזים. 
 • השותפים אחראיים באופן אישי לכל ההתחייבויות והחובות המשפטיים של העסק
 • השותפים רשאים לפעול, בשם השותפים האחרים, בניהול משא ומתן על חוזים עם צדדים שלישיים ובהתקשרויות ביניהם.
 • השותפים יכולים לפרק את השותפות בדרך כלל בקלות.
 • במקרים של פשיטת רגל, התפטרות של אחד השותפים או במקרה מוות מפורקת שותפות כללית באופן אוטומטי.

שותפות מוגבלת

שותפות מוגבלת מורכבת משני צדדים – שותפים כלליים עם אחריות בלתי מוגבלת – האחראיים באופן מלא לעסק, ושותפים מוגבלים (שותפים שקטים) מספקים את ההון הנדרש אך בפועל אינם מנהלים את העסק. השותפים השקטים כן זכאים לבדוק את ספרי העסק.

מאפייני השותפות המוגבלת:

 • השותפים המוגבלים משקיעים בעסק לשם תשואה כספית אך אינם אחראים להתחייבויות וחובות
 • השותפות המוגבלת אינה מתפרקת בגלל התפטרות או מוות של אחד השותפים
 • שותפים מוגבלים אינם יכולים להקצות את מניותיהם לגורם חיצוני ללא הסכמת השותפים הכלליים
 • אין באפשרותם של השותפים המוגבלים למשוך שום חלק מההון שהשקיעו
 • הסכם שותפות מוגבלת נחשב בדרך כלל ליציב יותר משותפויות כלליות

שותפות באחריות מוגבלת

שותפות באחריות מוגבלת היא ישות משפטית רשמית הפועלת כשותפות כללית. בעצם מדובר בהכלאה בין חברה מוגבלת פרטית ומבנה שותפות כללית. השותפות באחריות בדרך כלל מתאימה לאנשי מקצוע המספקים שירותים שונים, כמו עורכי דין ורואי חשבון, הרוצים להגביל את האחריות האישית, באשר לפעולות של השותפים האחרים. כלומר, השותפים מוגנים מאחריות אישית על מעשיהם של השותפים האחרים.

מאפייני השותפות באחריות מוגבלת:

 • השותפים הבודדים אינם אחראים באופן אישי לכל חובות שייגרמו לעסק.
 • שותפים כלליים מחלקים את רווחי החברה בהתאם להסכם והמסים משולמים על ידי כל אחד מהשותפים באופן אישי.
 • השותפים המוגבלים אינם משתתפים בתפעול וניהולו של העסק.
 • השותפים הכלליים אחראיים על ניהול העסק, ועל התחייבויות.

לסיכום

הבאנו לפניכם רק שלושה מתוך הסוגים השונים של השותפויות העסקיות הקיימות. על מנת להצליח בקיומו של הסכם שותפות, עליכם להעריך מראש את הצרכים והיעדים שלכם ומהו סוג השותפות המתאים לכם.

שותפות נכונה יכולה לפתוח שפע הזדמנויות עסקיות חדשות ולהתפתחותו של העסק ולטובת הרווחים של השותפים.

אם אתם נמצאים בפתחו של פרק חדש בעסק עם שותף חדש, אני מזמין אתכם לקבל ייעוץ עסקי מקצועי המסייע במשא ומתן ועד לשילוב הכוחות.

אני מזמין אתכם לעשות את הצעד הראשון בשיחת ייעוץ ללא התחייבות

שלומי גבאי
שלומי גבאי

יועץ עסקי המלווה חברות ועסקים מסקטורים מגוונים במטרה להפוך אותם לרווחיים ומובילים בתחומם.

מאמרים נוספים

אודות שלומי גבאי

שלומי גבאי, יועץ עסקי המלווה חברות ועסקים מסקטורים מגוונים במטרה להפוך אותם לרווחיים ומובילים בתחומם. בתהליך הליווי, מבצע שלומי אנליזה לעסק ברמת המאקרו והמיקרו.

למידע נוסף >>>

תוכן עניינים

דברו איתי