ניתוח פעילות פיננסית לעסק לפני ליווי עסקי

ניתוח פעילות פיננסית לעסק לפני ליווי עסקי

ניתוח הפעילות הפיננסית של העסק הוא צעד קריטי בהבנת בריאותו הכללית של הארגון והפוטנציאל שלו לצמיחה. 

תהליך זה כולל בחינת דוחות כספיים ומדדים שונים כדי להעריך את ביצועי העסק, לזהות מגמות ולקבל החלטות מושכלות. עבור יועצים עסקיים, ניתוח זה חשוב במיוחד שכן הוא מהווה את הבסיס לפיתוח אסטרטגיות יעילות וחשוב מכול: מותאמות אישית. 

להלן אבקש להסביר את שיטות הניתוח הקיימות לבדיקת הפעילות הפיננסית, את המדדים המרכזיים שיש לקחת בחשבון ומדוע זהו הצעד הראשון והחשוב ביותר לפני ליווי עסקי.

1. ניתוח דוחות כספיים

מאזנים

דוח זה מספק תמונת מצב של הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של החברה בנקודת זמן מסוימת. 

ניתוח המאזן מסייע לקבוע את היציבות הפיננסית והנזילות של החברה. מדדים מרכזיים שיש לקחת בחשבון כוללים את יחס הנזילות ויחס החוב להון.

דו"ח רווח והפסד

כשמו כן הוא, ומטרתו היא להציג את הכנסות החברה, ההוצאות והרווחים שלה על פני תקופה.

ניתוח זה מתמקד ברווחיות, יעילות תפעולית ומגמות המשקפות את גובה ההכנסה. מדדים חשובים כוללים את שיעור הרווח הגולמי, שיעור הרווח התפעולי ושיעור הרווח הנקי.

דו"ח תזרים מזומנים

דוח זה מפרט את תזרימי המזומנים הנכנסים והיוצאים מפעילות שוטפת, השקעות ומימון. 

הוא מסייע בהערכת היכולת של החברה לייצר מזומנים ולנהל את צרכי המזומן שלה. 

עלינו לבחון את תזרים המזומנים הנובע מן הפעילות השוטפת, תזרים המזומנים הנזיל הקיים לרשות העסק ותזרים המזומנים מהשקעות.

ניתוח הביצועים הפיננסיים

בדיקות שנועדו לבחון את ביצועי החברה בשטח וכוללות:

  • יחסי נזילות: מטרתנו היא למדוד את יכולת החברה לעמוד בהתחייבויות קצרות טווח.
  • יחסי רווחיות: כגון תשואה על נכסים (ROA) ותשואה על הון עצמי (ROE), המעריכים את יכולת החברה לייצר רווחים מן המשאבים העומדים לרשותה.
  • אשראי והלוואות: נבקש להעריך את מידת הסתמכותה של החברה במימון חוב ובגופים השקעתיים חיצוניים.
  • נכסי החברה: נבקש למדוד ולבחון האופן שבו החברה משתמשת בנכסיה ומתעלת אותם לטובתה.

ניתוח פיננסי לעסק קודם לייעוץ

ניתוח פיננסי מעמיק מספק בסיס מוצק לקבלת החלטות מושכלות. כיועץ עסקי אני מסתמך על ניתוח זה כדי להבין את מצבו הפיננסי של העסק, לזהות סיכונים פוטנציאליים ולהמליץ לאחר קבלת כלל הנתונים לידיי, על אסטרטגיות התואמות את היכולות והיעדים הפיננסיים של העסק.

זיהוי חוזקות וחולשות

על ידי ניתוח דוחות כספיים ויחסים פיננסיים, נוכל לאתר את החוזקות והחולשות של העסק. 

נתמקד בתחומים שדורשים שיפור, ובו-זמנית נלמד כיצד להשתמש בחוזקות של העסק לצורך השגת מטרות אסטרטגיות.

פיתוח תוכניות אסטרטגיות

ניתוח פיננסי הוא חיוני לפיתוח תוכניות אסטרטגיות מציאותיות וכן להקצבת יעדים ברי-השגה. 

כיועץ עסקי אני נוהג להשתמש במידע הנגזר מתוך הניתוח הפיננסי כדי לקבוע יעדים, להקצות משאבים ביעילות וליצור תוכניות פעולה המניעות צמיחה ורווחיות.

ניהול סיכונים

עלינו להסתכל על תוכנית הליווי העסקית כאל פרויקט לכל דבר ועניין. וכפרויקט, הרי שגם הוא מוכרח להיות נתון לניהול סיכונים.

ניתוח פיננסי מסייע בזיהוי סיכונים פוטנציאליים ופיתוח אסטרטגיות שיסייעו להתגבר על אתגרים שונים. 

כיועץ עסקי אני אוכל להמליץ על צעדים לשיפור הנזילות, להפחתת רמות החוב ולייעול ניהול תזרימי המזומנים.

לסיכום

ניתוח הפעילות הפיננסית של עסק הוא שלב הכרחי בתהליך הייעוץ והליווי העסקי.

הוא מספק תובנות חשובות על בריאותו הפיננסית של העסק, מקדם קבלת החלטות אסטרטגיות ומסייע בזיהוי הזדמנויות וסיכונים. 

עבורי ועבור יועצים עסקיים רבים, ניתוח פיננסי מעמיק הוא אבן היסוד למתן ייעוץ יעיל ואמין, ומבטיח שאכן נערוך צעדים המבוססים של שיקול דעת ונתונים.

שלומי גבאי
שלומי גבאי

יועץ עסקי המלווה חברות ועסקים מסקטורים מגוונים במטרה להפוך אותם לרווחיים ומובילים בתחומם.

מאמרים נוספים

אודות שלומי גבאי

שלומי גבאי, יועץ עסקי המלווה חברות ועסקים מסקטורים מגוונים במטרה להפוך אותם לרווחיים ומובילים בתחומם. בתהליך הליווי, מבצע שלומי אנליזה לעסק ברמת המאקרו והמיקרו.

למידע נוסף >>>

תוכן עניינים

דברו איתי